Công nghệ dệt kim

MÁY MỘT GIƯỜNG

MÁY HAI GIƯỜNG TÂM LOCK, RIB

MÁY DỆT BÔNG ĐIỆN TỬ