Công nghệ dệt kim

Với ba loại máy chính:

  • Máy một giường
  • Máy hai giường
  • Máy dệt bông điện tử

Công nghệ xe sợi

Công nghệ chập sợi Hàn Quốc

Công nghệ nhuộm

Công nghệ in vải

Công nghệ cán láng, dập chìm nổi