Tầm nhìn

Trở thành nhà sản xuất vải dệt kim uy tín với quy mô lớn nhất Việt Nam với một nền tảng vững mạnh để từng bước kiện toàn, hoàn thiện, tiến tới mở rộng ảnh hưởng lên thị trường quốc tế.

Sứ mệnh

Công ty Dệt Xuân Hưởng có sứ mệnh sản xuất và cung ứng cho thị trường (hiện tại là nội địa) các sản phẩm sợi xe, vải dệt kim, vải nhuộm đảm bảo theo các tiêu chuẩn nhà nước quy định. Các công đoạn sản xuất bao gồm chập – đảo sợi, xe sợi, nhuộm – hấp sợi, tiến hành dệt kim và cuối cùng là nhuộm, xử lý bề mặt vải.

Các nhiệm vụ chính:

  • Đóng góp sự phát triển của ngành công nghiệp dệt kim, nhuộm vải, xe sợi nói riêng và nền kinh tế quốc dân nói chung.
  • Góp phần bình ổn thị trường dệt kim, xe sợi nhuộm vải trong nước.
  • Tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần ổn định xã hội, giảm tỉ lệ thất nghiệp, giảm tệ nạn xã hội.
  • Nộp thuế và các khoản phải nộp nhà nước theo đúng quy định pháp luật.

Thông tin khác (Đang cập nhật)