Thị trường quốc tế

Với định hướng xuất khẩu sản phẩm trong 3 năm tới, công ty đang dần từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế để có thể đột phá rào cản quốc gia.