Trong nước

Kết hợp mạng lưới phân phối trực tiếp và trung gian, trong 4 năm hoạt động công ty đã phát triển được một thị trường nội địa vững chắc tập trụng ở hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh.

Quốc tế

Với định hướng xuất khẩu sản phẩm trong 3 năm tới, công ty đang dần từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế để có thể đột phá rào cản quốc gia.

Các nhiệm vụ chính:

  • Đóng góp sự phát triển của ngành công nghiệp dệt kim, nhuộm vải, xe sợi nói riêng và nền kinh tế quốc dân nói chung.
  • Góp phần bình ổn thị trường dệt kim, xe sợi nhuộm vải trong nước.
  • Tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần ổn định xã hội, giảm tỉ lệ thất nghiệp, giảm tệ nạn xã hội.
  • Nộp thuế và các khoản phải nộp nhà nước theo đúng quy định pháp luật.

Thông tin khác (Đang cập nhật)